27 de junho de 2013

Penduricos para as pinzas do pelo

Hai tempo que nom vos ensino o que imos facendo para os aniversários, así que hoxe quérovos ensinar umha ideia para pendurar as pinzas do pelo. Nós este ano xa fixemos dous para agasalhar às amiguinhas, às dúas melhores amigas das minhas filhas.
Trátase destos penduricos.
Hace tiempo que no os enseño lo que vamos haciendo para los cumpleaños, así que hoy os quiero enseñar una idea para colgar las pinzas del pelo. Nosotras este año ya hicimos dos para regalar a dos de las mejores amigas de mis hijas. 
Se trata de estos colgantes:


Esta fíxena eu, para umha dozura homeschooler que para máis sorte é vicinha.
Esta la hice yo, para una dulzura homeschooler que, para más suerte, es vecina.

O Corazón do extremo serve de contrapeso.
El Corazón de la punta sirve de contrapeso.
Nesta almofadinha o bordado é obra da minha filha do medio, de 8 anos, os remates xa lhos fixem eu.
En esta almoadillita el bordado es obra de mi hija del medio, de 8 años, los remates se los hice yo.


A nosa táctica é bordar enriba do debuxo e despois arrincar o papel con coidado :)
Nuestra táctica es bordar encima del dibujo y después arrancar el papel con cuidado :)


Por certo, o ganchinho ese que se ve no de arriba (o de abaixo tamém leva pero nom se ve), son das bolsas ou os paquetes dos calcetíns, eu aproveito todo hihihi.
Por cierto, el ganchito ese que se ve en el de arriba (el de abajo también lo lleva pero no se ve), son de las bolsas o los paquetes de calcetines, yo aprovecho todo hihihi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...