Sobre mim

Olá!
Grazas por pasar por este rinconcinho.

Que dificil é dicer algo sobre umha!! A ver como sae :)

Dim que pasei os "trinta e todos" pero eu xuraría que nom tenho máis de vinte. Son da Galiza, neofalante criada en castelán "como dios manda" e sem estudos formais de galego até o bacharelato, cando voltei à terra, onde ainda por riba fun ensinada en tres normativas distintas (umha por cada ano de bacharelato!): mínimos, máximos e a "xunteira". Despois inicieime no estudo do português na E.O.I. mas apenas cursei dous anos, así que ídesme desculpar polo meu galego cheio de erros para calquera normativa.

Nos últimos anos estivemos a vivir nunha aldeinha en Irlanda e nunha pequena cidade em Portugal, agora seguimos fora da terra e quem sabe o que nos pode traer o futuro, namentras tentamos desfrutar do presente e aprender todo o que poidamos. 


A minha formación é variada e moi autodidacta pois fun adquiríndoa ao son das minhas inquedanzas ou intereses profesionais. Gran parte da minha carreira profesional tense desenrolado dentro do ámbito da educación, impartindo clases ou desenrrolando productos formativos para a impartición de cursos tanto em plataforma dixital como analóxica.

Actualmente administro Homeschooling Spain, páxina de referencia dentro da comunidade homeschooler de fala espanhola e estou centrada em desfrutar co meu pequeno emprendemento educativo em Educativos meninheira, onde promovo umha aprendizaxe manipulativa e visual baixo o lema "aprender xogando". Paralelamente realizo trabalhos esporádicos de desenho dos que disfruto enórmemente, algúns os vou resenhando no meu blogue "meninheira", onde tamén tenho à venda plantilhas e outros elementos para empregar em webs, etc.

Formo parte do grupo de expertos do programa de coaching educativo da Pedagogía Blanca, onde participo no Módulo 7 (arte na pedagoxía branca) cumha conferencia-obradoiro sobre crianza creativa. E son parte da  Editorial Pedagogía Blanca como maquetadora.
¡Hola!
Gracias por pasar por este rinconcito.

¡¡Qué difícil es decir algo sobre una!! A ver cómo sale :)

Dicen que pasé los "treinta y todos" pero yo juraría que no tengo más de veinte. Soy de Galicia, neofalante criada en castellano "como dios manda" y sin estudios formales de gallego hasta el bachillerato, cuando volví a la tierra, dónde encima fuí enseñada en tres normativas distintas (una por cada año de bachillerato): mínimos, máximos e la "normativa". Después me inicié en el estudio del português en la E.O.I. pero apenas cursé dos años, así que me vais a disculpar por mi gallego lleno de errores para cualquiera normativa.
En los últimos años estuvimos viviendo en una pequeña aldea en Irlanda y en una pequeña ciudad en Portugal, ahora seguimos fuera de la tierra y quien sabe lo que nos puede traer el futuro, mientras tanto intentamos disfrutar del presente y aprender todo lo que podamos.


Mi formación es variada y bastante actodidacta pues he ido adquiriéndola al son de mis inquietudes o intereses profesionales. Gran parte de mi carrera profesional se ha desarrollado dentro del ámbito de la educación, impartiendo clases o desarrollando productos formativos para la impartición de cursos tanto en plataforma digital como analógica.

Actualmente administro Homeschooling Spain, página de referencia dentro de la comunidad homeschooler de habla española y estoy centrada en disfrutar con mi pequeño emprendimiento educativo en Educativos meninheira, dónde promuevo un aprendizaje manipulativo y visual bajo el lema "aprender jugando". Paralelamente realizo trabajos esporádicos de diseño de los que disfruto enórmemente, algunos los voy reseñando en mi blog "meninheira", dónde también tengo a la venta plantillas y otros elementos para utilizar en webs, etc.

Formo parte del grupo de expertos del programa de coaching educativo de la Pedagogía Blanca, dónde participo en el Módulo 7 (arte en la pedagogía blanca) con una conferencia-taller sobre crianza creativa. E soy parte de la Editorial Pedagogía Blanca como maquetadora.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...