21 de outubro de 2013

Libros vivos de historia: Breve historia del mundo


Como xa comentara na mensaxe onde partilhei o noso currículum para 4º de primaria, estoulhe a ler aos pequenos "Breve historia del mundo", de Gombrich. Podédelo baixar da rede em infinidade de sitios, vim que o tendes disponível no blogue do Colegio Pio IX: Breve Historia del Mundo – Ernst H. Gombrich.

O libro é do ano catapún mas é umha auténtica maravilha para aprender historia, cumha linguaxe clara e directa, nada de "palha".


 Cóntovos um pouco como trabalho eu co libro.
1. Antes de comezar o que fixem foi imprimilo. Sou umha "antigüa"!!! gosto do cheiro e do tacto do papel e do que máis, da posibilidade de subraiar, engadir anotacións, post-its,... E umha vez impreso, enfronteime à súa leitura armada co meus post-its e o meu lápis.

2. Ler e anotar as ideias. Conforme vou lendo, vou anotando cousinhas que nos podan servir para completar a leitura do tema, manualidades sobre todo.

Antigo Exipto


3. Leitura. Agora que xa tenho todo estructurado, podo enfrontarme tranquilamente à leitura em voz alta do tema aos pequenos, sem medo a nom estar preparada para ofrecer a manualidade que complementaría ou explicaría melhor o tema, ou sem a imaxe que lhes ía gostar ver, etc.
Pois bem, eu leio o tema em voz alta e eu nom sei os vosos filhos, pero os meus, namentras estou a ler, estanme xa a fazer preguntas, comentar cousinhas,... bem, seguimos, eu leolhes o apartado que toque, xeralmente sentados no cham da nosa "habitación de cole" e cando remato comentamos o lido.

4. "Narración". Como xa sabedes os que nos conhecedes, a nosa narracióm, o noso xeito de "dar a lección"  vem principalmente da mam dos debuxos, así que ese é o xeito que tamém empregamos com este libro.

5. O meu libro de historia do mundo. Ocurriúseme prepararlhes umha linha do tempo moi visual empregando os debuxos de Philip Martin dos que gosto inmenso e polo caminho rematei facendo todo um librinho que vos partilho por se vos é de utilidade.


A secuencia das folhas proposta é:
1. Linha do tempo. Onde ir pegando o debuxo correspondente a medida que imos vendo esa parte da historia. Inclúese umha para o profe, para que vaia anotando o que van vendo ou como "guía".
2. Mapa de situación da historia lida.
2. Folha (ou folhas) onde debuxar, colar, anotar, sobre o lido.

E isto é todo, se tendes algumha outra ideia para trabalhar o libro, agradecíavos que o deixárades nos comentarios :)

-------------------------------------------

-------------------------------------------


Como ya comenté en el mensaje en donde compartí nuestro currículum para 4º de primaria, les estoy leyendo a los peques "Breve historia del mundo", de Gombrich. Lo podeis bajar de la red en infinidad de sitios, he visto que lo teneis disponíble en el blog del Colegio Pio IX: Breve Historia del Mundo – Ernst H. Gombrich.

El libro es del año catapún pero es una auténtica marabilla para aprender historia, con un lenguaje claro y directo, nada de "paja".


Os cuento un poco cómo trabajo con el libro.
1. Antes de comenzar lo que hice fué imprirmilo. Soy una "antigüa"!!! me gusta el olor y el tacto del papel y lo que más, la posibilidad de subrayar, añadir anotaciones, post-its,... Y una vez impreso, afronté su lectura armada con mis post-its y mi lápiz hihihi.
2. Leer y anotar las ideas. Conforme voy leyendo, voy anotando cositas nos puedan servir para completar la lectura del tema, manualidades sobre todo.

Prehistoria


3. Imprimibles, fichas o eso que por esos mundos de dios llaman "worksheets". Una vez que tengo claro los temas que vamos a leer, hago una búsqueda entre mis archivos para ver si tengo alguna cosiña que nos pueda ayudar a completar el tema, ya sean fichas, "file folder games", tarjetas tipo Montessori, etc. La cosa es sacarle el mayor provecho posible :)
 4. Lectura. Ahora que ya tengo todo estructurado, puedo encarar tranquilamente la lectura en voz alta del tema a los pequeños, sin miedo a no estar preparada para ofrecer la manualidad que complementaría o explicaría mejor el tema, o sin la imagen que les iba a gustar ver, etc. 
 Pues bien, yo leo el tema en voz alta y no sé vuestros hijos, pero los míos, mientras voy leyendo, ya están haciéndome preguntas, comentando cosas,... bueno, seguimos, les leo el apartado que toque, generalmente sentados en el suelo de nuestra "habitación de cole" y cuando acabo comentamos lo leído.
5. Mi libro de historia del mundo. Se me ocurrió preparales una línea del tiempo muy visual empleando los dibujos de Philip Martin que me gustan muchisíiiiisimo y por el camino acabé haciendo todo un "libriño" que os comparto por si os es de utilidad.
La secuencia de las hojas propuesta es:
1. Línea del tiempo: Donde ir pegando el dibujo correspondiente a medida que vamos viendo esa parte de la historia. Se incluye una para el profe, para que vaya anotando lo que van viendo o como "guía".
2. Mapa de situación de la historia leída.
2. Hoja (o hojas) donde dibujar, pegar, anotar, sobre lo leído.
Y esto es todo, si teneis alguna otra idea para trabajar el libro, os agradecería que la dejarais en los comentarios :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...