14 de outubro de 2013

TravelSchooling ou como aproveitar educativamente calqueira viaxe

 TravelSchooling o como aprovechar educativamente
cualquier viajeAínda que as viaxes, calqueira vaixe, sempre é moi enriquecedora a tódolos níveis, o certo é que os homeschoolers sempre aproveitamos para sacar umha aprendizaxe de debaixo das pedras :D Se vas facer umha viaxe coa pequenada, ademáis de preparar as malas, nom esquenzas preparar tamém umha pequena unidade didáctica para aproveita-la viaxe: procura información sobre os lugares que ides visitar e sempre, sempre, inclúe algumha lenda ou historia misteriosa ou fantástica e mapas!! os mapas som imprescindíveis!!.O certo é que foi así como nasceu o Caderno de viaxe, nado cando fomos para Irlanda e máis tarde perfeccionado para pór em Educativos meninheira.

Aunque los viajes, cualquier viaje, siempre es muy enriquecedor a todos los niveles, lo cierto es que los homeschoolers siempre aprovechamos para sacar un aprendizaje de debajo de las piedras :D
Se vas a hacer un viaje con los peques de la casa, además de preparar las maletas, no te olvides de preparar también una pequeña unidad didáctica para aprovechar el viaje: busca información sobre los lugares que vais a visitar y siempre, siempre incluye alguna historia misteriosa o fantástica y mapas, los mapas son imprescindíbles!! Lo cierto es que fué así como nació el Cuaderno de viaje, nacido cuando fuimos para Irlanda y más tarde perfeccionado para poner en Educativos meninheira.Cando fomos à Galiza este verám, eu tinha claro que quería aproveitar a longa viaxe em coche para estudar um bocadinho de xeografía de Espanha e assím foi que preparei este mapa em branco e negro que eles foron dándo cor e facendo de seu.
b
Cuando fuimos a Galicia este verano, yo tenía claro que quería aprovechar el largo viaje en coche para estudiar un poquito de geografía de España y así fué como preparé este mapa en blanco y negro que ellos fueron coloreando y personalizado :)

As comunidades de orixe e fim pintadas a cor (tamém Euskadi, porque xa a conhecem de tantas veces que por aló pasamos), o resto sem pintar mais coas fronteiras marcadas, e incluín o nome das provincias por onde íamos pasar. Durante a viaxe, os pequenos ían marcando no seu mapa por onde íamos pasando (e deste xeito ser máis conscientes do caminho recorrido e do que aínda tinhamos por recorrer) lugares de interesse como o Deserto dos Monegros ou o Meridiano de Grenwich em Huesca, que sempre é moi emocionante e pasar por embaixo.

Las comunidades de origen y destino coloreadas (también el País Vasco, porque ya lo conocen de tantas veces que por allí pasamos), el resto sin pintar pero con las fronteras marcadas, y incluí el nombre de las provincias por donde íbamos pasar. Durante el viaje los peques iban marcando en su mapa por dónde íbamos pasando (y así ser más conscientes del camino recorrido y del que quedaba por recorrer), lugares de interés como el Deserto dos Monegros o el Meridiano de Grenwich en Huesca, que sempre es muy emocionante pasar por debajo.

Meridiano de Grenwich, Huesca.

Deserto dos MonegrosRelated Posts Plugin for WordPress, Blogger...