26 de agosto de 2013

Os celtas para nenos: LIBROS

 [En castellano al final]

Como xa vos contara, estou preparando umha unidade didáctica sobre os celtas e o primeiro foi facer umha recolección de libros sobre o tema. Nós xa tinhamos na casa varios libros sobre os celtas para nenos. O dos Bolechas queren saber como vivían no castro do Trega nolo agasalharom no Centro de interpretación do Castro de Santa Trega cando estivemos aló hai dous anos e vinha acompañado cum outro caderninho para contestar perguntas, colorear, etc.
[É umha mágoa que trala desaparición de Edicións A NOSA TERRA xa nom se poida acceder a estos libros dos Bolechas]Tamém tinhamos tres dos catro libros da colección de Os Barbanzóns, que contam as aventuras e desventuras dos barbanzóns, habitantes do Castro de Baronha.A verdade é que estos libros nom som para nenos moi pequenos, máis ben diría que son para adolescentes polo menos, agás o de A noite de Samaín que é para "tódolos públicos".


Hai umhas semanas pasei pola livraría Torga em Ourense para mercar libros sobre historia da Galiza (sobretodo dos celtas) para pequenos, eu xa ía coa ideia de mercarlhes Os pequenos Barbanzóns, pero nom houbo maneira de atopalos nem alí nem noutra tenda. Levei um pequeno disghusto e estivem umha hora a laiarme com Xavier, o dono, que resultou ser umha persoa encantadora, da falta de material para nenos sobre a historia da Galiza. Se os nenos nom sabem de onde venhem, como van descubrir onde vam? en fin, cousas do noso simPaís. O conto é que Xavier animábame: "faino ti!" e bem, xa estivem a facer umha procura pola rede e vou preparar um pequeno documento, así que xa volo partilharei em canto o remate.

De tódolos xeitos, tamém venho de descobrir que tanto os libros de Os Barbanzóns como Os pequenos Barbanzóns, pódense mercar online na páxina da Editorial Toxoutos.

Tamém vou pedir na biblioteca o de Esos degolladores celtas, que xa lhe estivem perguntando a Esther e díxome que a colección está moi ben. A verdade é que nos limos um de mates desta colección e é moi xulo.


EDITO para recomendarvos TRES LIBROS que vos axudaram no estudo dos celtas:

Os dous primeros botáronnos na casa este Nadal, o último colhímolo na biblioteca.
  • En tiempos de los galos, que fala dos celtas franceses mas que é um libro totalmente aproveitável para empregar polos nosos nenos pra conhecer aos seus antergos.
  • Asterix e os pictos, que fala dos celtas escoceses. Que dicer dos libros de Astérix? todos son imprescindíveis na nenez :)
  • Esos degolladores celtas,  onde se nombra aos celtas galegos, moi, moi recomendável este libro, tanto para lerlhes como para que o lean sos.
 Si me vou enterando de máis libros, irei editando a entrada.

----------------------------

----------------------------

Como ya os conté, estoy preparando una unidad didáctica sobre los celtas y lo primero fué hacer una recolección sobre el tema. Ya teníamos en casa varios libros sobre los celtas para niños. El de Os Bolechas queren saber como vivían no castro do Trega nos lo regalaron en el Centro de interpretación do Castro de Santa Trega cuando estuvimos allí hace dos años y venía acompañado de un cuadernillo para contestar preguntas, colorear, etc.
[Es una pena que tras la desaparición de Edicións A NOSA TERRA ya no se pueda acceder a estos libros de los Bolechas]

También teníamos 3 de los 4 libros de Os Barbanzóns, que cuentan las aventuras y desventuras de los barbanzones, habitantes del Castro de Baroña (A Coruña). La verdad es que estos libros no son para niños muy pequeños, más bien diría que son para adolescentes mínimo, exepto el de A noite de Samaín que es para "todos los públicos".

Hace unas semanas pasé por la librería Torga en Ourense para comprar libros sobre historia de Galicia (sobretodo de los celtas) para niños, yo ya iba con la idea de comprarles Os pequenos Barbanzóns, pero no hubo manera de encontrarlos ni allí ni en cualquier otra tienda. Llevé un pequeño disgusto y estuve una hora hablando con Xavier, el dueño, que resultó ser una persona encantadora, de la falta de material para niños sobre la historia de Galicia. Si los niños no saben de donde vienen, cómo van a descubrir a dónde van? en fin, cosas de nuestro simPaís. La cosa es que Xavier me animaba: "hazlo tú!" y bueno, ya estuvehaciendo una búsqueda por la red y voy a preparar un pequeño documento que ya os compartiré en cuanto lo termine.

De todas maneras, recién descubrí estos días que tanto los libros de Os Barbanzóns como Os pequenos Barbanzóns, se pueden comprar online en la página de la Editorial Toxoutos.

También voy a pedir en la biblioteca el de Esos degolladores celtas, que ya le estuve preguntando a  Esther y me dijo que la colección está muy bien. La verdad es que nosotros leímos uno de mates de esta colección y es muy chulo.


EDITO para recomendaros TRES LIBROS que os ayudarán en el estudio de los celtas para niños:

Los dos primeros nos los trajeron esta Navidad, el último lo cojimos en la biblioteca.
  • En tiempos de los galos, que habla de los celtas franceses pero que es un libro totalmente aprovechable para usar por nuestros niños para conocer a sus antepasados.
  • Asterix y los pictos, que habla de los celtas escoceses. ¿Qué decir de los libros de Astérix? todso son imprescindibles en la infancia :)
  • Esos degolladores celtas,  donde se nombra a los celtas gallegos, muy, muy recomendable este libro, tanto para leerles como para que lo lean sólos.
Si me voy enterando de más libros, iré editando la entrada..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...