28 de janeiro de 2014

Xeografía de Espanha: mapa Montessori

Este Nadal, grazas a uma permuta de servizos puidemos pedirlhe aos Reis Magos este fantástico mapa de España Montessori de Jaisa Educativos, super-recomendável para afrontar o estudo da xeografía dum xeito moi visual e manipulativo, como nós gostamos.

A xeografía de Espanha, como saberedes os que estades nese curso, "toca" em 4º de primaria.

Esta Navidad, gracias a un trueque de servicios pudimos pedirle a los Reyes Magos
este fantástico mapa de España Montessori de Jaisa Educativos, super recomendable para encarar
el estudio de la geografía de una manera muy visual y manipulativa, tal y como nos gusta a nosotros.

La geografía de España, como ya sabreis los que estais en ese curso,
"toca" en 4º de primaria.


Este é o noso mapa, é umha mágoa que nom traia debuxado o anaquinho de África, nós fixemolos em papel e ponhémoslho sempre no seu sitio para nom esquencermonos do estreito de Xibraltar.

Este es nuestro mapa, es una pena que no traiga dibujado el pedacito de África,
pero dibujamos uno en papel y lo colocamos siempre en su sitio 
para no olvidarnos del estrecho de Gibraltar.Estos días estamos a estudar as distintas Comunidades Autónomas, o feito de ter recorrido algumhas delas cos pequenos axuda moito para o aprendizaxe.

Estos días estamos estudiando las distintas Comunidades Autónomas, 
el hecho de haber recorrido algunas de ellas con los peques ayuda mucho para que las aprendan.Cando sacamos o mapa, engadimos na esquina umha Rosa dos ventos porque o primeiro que facemos é cantar os límites (xa vos falara hai tempo dalgumha das cancións para aprender).

Cando sacamos el mapa, añadimos en la esquina una Rosa de los ventos porque lo primero que hacemos es cantar los límites (ya os hablara hace tiempo de alguna de las canciones para aprender).Etiquetamos os países limítrofes, irremediávelmente os pequenos sempre se lembram de cando vivemos em Portugal e pidem voltar.

Etiquetamos los países limítrofes, irremediablemente los peques siempre se acuerdan
de cuando vivimos en Portugal y piden volver.A caixa das bandeiras: tenho varias destas caixinhas pequenas que vinham com imáns ou algumha cousa así, como gardo todo, sempre tenho :) Nelas é onde temos as bandeiras dos países.

La caja de las banderas: tengo varias de estas cajitas pequeñas
que venían con imanes o alguna cosa así, como guardo todo, siempre tengo :)
En ellas es en dónde tenemos las banderas de los países.E máis as bandeiras das Comunidades Autónomas.
Y las banderas de las Comunidades Autónomas. ~ ~~ ~~ ~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...