5 de junho de 2013

Contos da biblioteca dos que gostamos moito

Como xa contara, imos todas as semanas à biblioteca e às veces -aínda que eles escolhem livremente o que querem ler- vólvome tola com tanto conto, porque eu também quero suxerir ou ler-lhes algumha cousinha. Asi que, por si vos acontece o mesmo, vouvos ir recomendando algúns dos que máis gostamos.

Como ya os contara, vamos todas las semanas a la biblioteca y a veces -aunque ellos escogen libremente lo que quieren leer- me vuelvo loca con tanto cuento,
porque yo también quiero sugerirles o leerles alguna cosa. 
Así que, por si os pasa lo mismo que a mi, os voy a ir recomendado algunos de los que más nos gustaron.

Aínda que nós os lemos indistintamente en galego, português (si, na biblioteca ténhennos!!), castelám, ou mesmo em catalám se tem pouco texto para que eu poda ir traducindo ao tempo que leio, vouvos enlazar directamente todos em castelám pois no Amazon nom sempre os tenhem nas outras linguas.

Aunque los leemos indistintamente en gallego, portugués (sí, los tienen en la biblioteca), castellano o incluso en catalán si tienen poco texto para que yo puede además ir traduciendo al tiempo que lo leo, os voy a enlazar directamente todos en castellano pues en Amazon no siempre los tienen en las otras lenguas.


Hoxe tres preciosos, os dous primeiros especialmente para trabalhar a aceptación das diferencias, moi recomendáveis (o do neno escarabelho tem "bastante" texto por certo).

Hoy tres preciosos, los dos primeros especialmente para trabajar la aceptación de las diferencias, muy recomendables (el del niño escarabajo tiene "bastante" texto por cierto).


.. ..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...